MİSYONUMUZ

İnci taneleri anaokulu Eğitim Kurumları olarak Atatürk İlke ve İnkılapları’nı benimseyen, tüm gelişim alan larında kendini içinde bulunduğu düzeyden daha yukarıya çıkarmaya çalışan, adaptasyon becerisi ve farkındalığı yüksek, çevresine duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

İLKELERİMİZ

 • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.
 • Her bireyin tek ve özel olması ilkesine inanmak.
 • Etik değerlere sahip çıkmak.
 • Her bireyin farklı yollarla ve farklı aşamalarda gelişim göstermesini ve öğrenmesini desteklemek.
 • Birey ve toplum dayanışması için çalışmak.
 • Bireyin ve toplumun karşılıklı olarak sorumluluk sahibi olduğunu fark etmek ve buna hizmet ederek çalışmak.

FELSEFEMİZ

 • İnci taneleri anaokulu Eğitim Kurumları, okul öncesi dönemdeki çocukların ve ailelerin, okul öncesi eğitim alanındaki eğitim gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur.
 • İnci taneleri anaokulu Eğitim Kurumları, çok yönlü gelişimsel büyümeye odaklıdır. Her gelişim alanı (bilişsel, fiziksel,sosyal ve duygusal) aynı derecede önemli ve gelişmeye açıktır.
 • Çocuklara davranışlarının sorumluluğunu almak ve sonuçlarına katlanmak konusunda fırsatlar sunar.
 • Çocuklara doğal öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu ihtiyacı çeşitli şekillerde (yaparak, yaşayarak, araştırıp keşfederek) gidermelerini sağlayacak uzmanlık ve kaynak sağlanmasına yardımcı olur.
 • Her çocuğa kendini ifade etmek için fırsat verilir.